Testo Elektronik - Kalibrasyon Hizmetleri


Testo Kalibrasyon
İş Akışı
Sertifika Tipleri
Satış Sonrası Hizmetler
Kalibratörler
Hizmet Seçenekleri
Sertifikalarımız
Haritalandırma

 
Haritalandırma Hizmetimiz

Gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılan her ürün farklı sıcaklıklarda depolanabilmekte ve taşınabilmektedir. Bu nedenle, depolama esnasında ürünün zarar görmesini önlemek amacıyla sıcaklık ve nem değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. İstenilen sıcaklık değerlerinin deponun her noktasında gerçekten sağlanıp sağlanmadığının tayini ise sıcaklık ve nem haritalandırması ile yapılmaktadır.Sıcaklık ve nem değerleri ölçüm sonuçlarını en anlaşılabilir şekilde sunmanın yolu, görsel içeriklerle zenginleştirilmiş bir raporun hazırlanmasından geçmektedir. Bu sebeple sıcaklık haritalandırmasında müşterilerimize sadece sıcaklık grafiği değil, aynı zamanda deponun sıcaklık izoterm haritası da sunulmaktadır. Bu şekilde raporlama her türlü değişken için yapılabilir (örneğin nem, basınç vb.). Deponun krokisi ve cihaz yerleşiminin termal görüntü ile birleşmesi sonucunda depoda hangi lokasyonun en soğuk, hangi lokasyonun en sıcak olduğu daha kolay tayin edilebilmektedir.

Aynı işlem, taşımacılık için de uygulanabilmektedir. Özellikle soğuk hava taşımacılığı yapılan araçlarda, yol boyunca aracın kasasının en soğuk ve en sıcak yerleri kolaylıkla tayin edilebilmektedir.

2 ... 8 °C arası depolama ve taşıma yapılan alanlar için en kritik noktaların belirlenmesi amacıyla, depolarda haritalandırma çalışmalarının yanı sıra risk senaryoları ile deponun tüm kabiliyeti de test edilebilmektedir. Deponun boş ve dolu halinde alınan ölçümler sayesinde alanda bulunan yükün sıcaklık dağılımına etkisi değerlendirilebilmektedir. Güç kesme, kapı açma gibi testler ile deponun en riskli durumlarda ne kadar sürede sıcaklık limit değerlerinin dışına çıkacağı belirlenebilmektedir.