Testo Elektronik - Kalibrasyon Hizmetleri


Testo Kalibrasyon
İş Akışı
Sertifika Tipleri
Satış Sonrası Hizmetler
Kalibratörler
Hizmet Seçenekleri
Sertifikalarımız
Haritalandırma
 
Testo kalibrasyon laboratuvarında iş akışı

İlk görsel incelemeden sonra, cihazın kalibrasyonu için ham değerler alınır. Bu değerler sonucunda eğer ölçüm cihazı belirtilen ve izin verilen ölçüm aralıklarının içindeyse müşteriden alınan onaydan sonra kalibrasyon işlemi tamamlanır, sertifika ve etiketler düzenlenir ve cihaz müşteriye gönderilir. Eğer ölçüm cihazı belirtilen ve izin verilen ölçüm aralıklarının dışındaysa müşteriden alınan onaydan sonra tamir veya ayar işlemleri yapılır. Hem ayar öncesi hem de ayar sonrası alınan değerler kayıt altına alınır. Daha sonra kalibrasyon işlemi tamamlanır, sertifika ve etiketler düzenlenir ve cihaz müşteriye gönderilir.
 
Kalibrasyon süresi
Ölçüm cihazlarının son kullanım noktalarında hazır bulunması kullanıcılar için en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle testo kalibrasyon laboratuvarı kalibrasyon sürelerine çok büyük önem vermektedir. Kalibrasyon sürelerini gün geçtikçe kısaltmaya devam ediyoruz! Kalibrasyon süresi tamir veya ayar sürecini ve yolda geçen süreleri içermez.

Kalibrasyon aralıkları
Kalibrasyon aralıkları, cihaz kullanıcılarına veya test sorumlularına bağlı olarak belirlenir. Kullanıcı, kalibrasyon aralıklarını uygun periyotlar halinde düzenlemelidir ki kailbrasyon işlemi kendisinin seçtiği doğruluk değerlerinde muhtemel bir sapma olmadan tamamlanabilsin. Kalibrasyon aralıkları aşağıdaki kıstaslara
göre düzenlenmelidir:
- Kullanım şartları
- Cihazın kullanıldığı ortamın etkisi
- Kullanıcının ve bağlı olduğu standartların gereksinimleri
- Arızalı bir test ekipmanından ötürü ortaya çıkabilecek zararın boyutları
- Test ekipmanının özellikleri
- Üretici firmanın tavsiyeleri
- Gözlemlenen ve tecrübe edilen tolerans sınırları
Testo kalibrasyon laboratuvarı her kalibrasyon sırasında sizden gelecek bilgiler doğrultusunda ayrı bir kalibrasyon aralığı çıkarır. Eğer herhangi bir bilgi gönderilmezse bu aralık otomatik olarak bir yıl olarak kabul edilir.
Kalibrasyon sürelerinin uzamasına sebep olan etmenler
• Kalibrasyon sürelerinin uzamasının en büyük nedeni, daha önceden randevu almadan ve cihazınızı sistemimize (Testosis) kaydetmeden kalibrasyona gönderilmesidir.
• Kalibrasyon süresinin uzamasına neden olan bir diğer önemli faktör de, kalibrasyon tamamlandıktan sonra teklife ya da rapora beklenen onay süresidir. Teklif ve
raporlara daha hızlı bir dönüş sağlanabilirse, cihazların çıkışları da daha hızlı yapılabilir.
• Adetli cihazların tek bir parti halinde gönderilmesi de kalibrasyon sürelerinin uzamasına yol açan etkenlerden biridir. Kalibrasyon sırasında kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek için, laboratuvarda aynı anda onlarca cihazın kalibrasyonunu yapıyoruz. Örneğin datalogger cihazlarının 10 ve üzeri adetlerde kalibrasyonunu aynı anda yapmak mümkün değildir. Bu sebeple kalibrasyonlarını iki ya da daha çok partiler halinde yapmak durumunda kalıyoruz. Adetli cihazlarınızı bizlerden randevu alarak partiler halinde göndermeniz, kalibrasyonda sürelerin kısalmasını sağlayacaktır.
• Bir cihazın kalibrasyonuna başlanmadan önce bilinmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan biri kalibrasyon sertifikasının TÜRKAK’tan akredite ISO EN 17025 normlarına göre mi, yoksa ISO 9001’den izlenebilir mi olacağıdır. Bir diğer bilinmesi gereken nokta da, cihazın kalibrasyon yapılacağı ölçüm noktalarının bildirilmesidir. Cihazlar laboratuvarımıza ulaştıktan sonra sizleri arayarak ya da mail yoluyla kalibrasyon sertifikası türünü ve ölçüm noktalarını öğrenmek için vakit kaybediyoruz. Bu kaybedilen vakit, cihazların laboratuvarda geçirdiği boş zamandır.
testosis üzerinden „cihaz bildirim formu“ doldurulmazsa ne olur?
Eğer cihazlarınızı kargo ile gönderiyorsanız ve cihaz bildirim formunu doldurmadan gönderdiyseniz, ilk adım olarak cihazları gönderen ilgili kişiyi belirleme ve ulaşmak için vakit kaybediyoruz. İkinci adım olarak cihazın ne amaç ile gönderildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Cihaz servis amaçlı mı gönderilmiş yoksa kalibrasyon amaçlı mı? Bunları belirlemek için kendi vaktimizden dolayısıyla da sizlerin cihazları ile ilgilenebileceğimiz vakitten çalmış oluyoruz.http://www.testosmart.com/testosis