Testo Elektronik - Kalibrasyon Hizmetleri


Testo Kalibrasyon
İş Akışı
Sertifika Tipleri
Satış Sonrası Hizmetler
Kalibratörler
Hizmet Seçenekleri
Sertifikalarımız
Haritalandırma
Kalibratörler
Laboratuvarımızda ISO ve 17025 olmak üzere iki tip sertifika düzenlenmektedir.
 
Thermator
Thermator, Testo tarafından üretilen çok fonksiyonlu daldırma batırma ve yüzey problarının yanı sıra infrared ölçümü de yapabileceğiniz bir sıcaklık kalibratörüdür. Değiştirilebilir hücreleri ile birlikte 4 farklı kullanım modu bulunmaktadır (sıvı banyo, kuru blok, infrared ve yüzey).
- Sıvı banyo hücresi ile -35°C ile 160°C arasında kullanılabilmektedir.
- Kuru blok hücresi, infrared hücresi ve yüzey hücresi ile -20°C ile 150°C arasında kullanılmaktadır.
- 25°C değerinden 100°C değerine 10 dakikada ve 100°C değerinden 25°C değerine 13 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmaktadır ve dengeye gelmektedir.
Thermator’un en büyük avantajı, set edilen değerler arasında çok hızlı dengeye gelmesi ve sahada kullanım için özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Thermator ile birlikte kullanılması önerilen referans cihazlar testo 735-2 ve testo 480’dir.

 

Pneumator
Pneumator basınç kalibratörü, sabit bir basınç kalibratörü olmakla birlikte; temiz odalarda, havalandırma sistemlerinde de kullanılabilecek taşınabilir bir kalibratördür. Dahili bataryası ile 8 saate kadar sahada ölçüm yapılabilmektedir. Hassas fark ve mutlak basınç ölçümlerinde referans olarak kullanabileceğiniz gibi, dahili pompası ile hızlı ve kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. Cihaz basınç kalibratörü olmasının yanı sıra pitot tüp ile hava akış hızı ölçümü de yapabilmekte, girilen parametreler sayesinde hava akış hızını hesaplayabilmektedir. Kullanıcı tarafından programlanabilir pompası ile ayarlanan aralıkta 10 basamak ölçümü sıra ile yapabilmektedir. Basınç kalibrasyonu için DKD-R 6-1’de tanımlandığı gibi kalibrasyonu otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir.
Pneumator’un 4 farklı ölçüm aralığı bulunan modeli bulunmaktadır.
- 1 hPa
- 10 hPa
- 100 hPa
- 1000 hPa
Pnemator ile birlikte kullanılması önerilen cihazlara arasında testo 480, testo 521 ve testo 526 cihazları bulunmaktadır.
 


Huminator
Huminator II, 5°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda %5 rh ile % 95 rh gibi geniş bir ölçüm aralığı bulunmaktadır. Laboratuvar ortamında sabit bir nem jeneratörü olmasının yanı sıra, mobil kalibrasyonlarda kullanabileceğiniz taşınabilir bir cihazdır. Yeni dokunmatik ekranı sayesinde daha hızlı kullanım sağlamaktadır. Yapılan ölçümleri grafiksel olarak ve tablo halinde cihaz üzerinden izlenebilmesine ve kayıt edilebilmesine olanak sağlamaktadır.
- % 35 rh değerinden % 80 rh değerine 3 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmaktadır ve dengeye gelmektedir.
- Dış ortamdan izole edilmiş ölçüm hücresinde yüksek stabiliteye ve homojoniteye sahiptir.
- Huminator II, üzerine monte edilmiş referans prob ile birlikte gelmektedir. Referans prob kolayca değiştirilebilir ya da tekrar kalibrasyon için yerinden çıkarılabilir.
Huminator II nem jeneratörü ile birlikte kullanılması önerilen cihazlar testo 480, testo 635 ve testo 465'tir.